21 czerwca 2022 r.

Trwała historia kontroli populacji

Kontrola populacji jest tylko częścią zarządzania zasobami, w której ludzie są po prostu kolejną nieistotną i nijaką grupą rywalizującą o byt na wielkim niebieskim marmurze. W ten sposób eliminacja ludzi oszczędza inne zasoby i udostępnia więcej pozostałym elitistom, którzy w pierwszej kolejności dążą do kontroli populacji. Zrozumienie tej historii ma kluczowe znaczenie.


Zielona energia, mania zmian klimatycznych się rozpada

Wraz z szalejącym światowym kryzysem energetycznym coraz więcej krajowych przywódców odkrywa podstawową przyczynę, a mianowicie radykalne „greenwashing”, które promują destrukcyjne alternatywne źródła energii, takie jak wiatr i energia słoneczna, kosztem niszczenia istniejących źródeł taniej energii, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny . Tendencja niechętnie się odwraca, ponieważ niedobory energii grożą depresją gospodarczą.


Extinction Rebellion: Służąca technokracji

Ten wnikliwy artykuł wyjaśnia, w jaki sposób grupy dekonstrukcyjne, takie jak Extinction Rebellion (XR), są wykorzystywane do włączania Technokracji. Podsumowanie: „XR służy do rozwijania pomysłów, które są podstawą potencjalnego globalnego resetu w celu ochrony środowiska, inaugurującego technokrację. W tym momencie XR staje się jednorazowy”.