13 maja 2022 r.Czy koleje kolidują z produkcją żywności?

Hołodomor oznacza „śmierć z głodu” po ukraińsku, a Amerykanie dobrze by zrobili, gdyby ponownie przyjrzeli się szczegółom tego okropnego ludobójstwa na Ukrainie, w którym zginęło do 7 milionów wiejskich rolników i chłopów po tym, jak celowo odebrano im środki na uprawę żywności.