20 grudnia 2021 r.


Rickards: Upadek wielkiego łańcucha dostaw

Technokracja musi mordować kapitalizm i ekonomię wolnorynkową, aby zmienić świat – i ludzkość – w Wielki Reset. Upadek globalnego łańcucha dostaw należy postrzegać jako broń atomową, która przewróci i zakłóci każdą gospodarkę na ziemi. To jest kruchość spowodowana tak zwaną „współzależnością” globalnych gospodarek, zapoczątkowaną w latach 1970. XX wieku.


Retrospekcja: Kredyt Społeczny i ciemna strona Blockchain

Technokrata Jack Dorsey niedawno zrezygnował z dystopijnej kultury Twittera, aby na pełny etat zanurzyć się w świecie technologii bitcoin i blockchain, aby „zresetować Internet” (Web 3.0) i zdecentralizować tradycyjne globalne struktury. Dystopijny dotyk Dorseya odsłoni blockchain jako ostateczny system całkowitej kontroli.