Listopad 29, 2021

David Stockman: Naukowość to nowa droga do poddaństwa

Znany ekonomista David Stockman brzmi bardzo podobnie do Patricka Wooda w Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation: „Dzisiejsze wielkie zagrożenie dla kapitalistycznego dobrobytu, wolności osobistej i konstytucyjnego rządu, jakie znamy, nie jest marksizmem, socjalizmem ani żadnym innym wariantem tradycyjnej ideologii lewicowej”. Scjentyzm jest wspierającą filozofią zarówno Technokracji, jak i Transhumanizmu.


Giganci korporacyjni idą na całość w Metaverse

Od Verizon po Nike, korporacyjni giganci przyjmują Metaverse jako miejsce, w którym można kupić swoje towary. Idea oddzielenia ludzi od rzeczywistości znacznie ułatwia manipulowanie nimi w celu dokonania zakupów, których w innym przypadku mogliby nie dokonać. Metaverse to szczyt izolacji społecznej i eksploracji danych, które przyczyniają się do formacji masowej.


„Formacja masowa”: stosowana nauka inżynierii społecznej

W 1938 roku Technokracja określiła się jako „Nauka inżynierii społecznej”. Ten profesor psychologii klinicznej z Belgii ujawnił cztery kluczowe elementy „formacji mas”, które powodują, że ludzie odrywają się od rzeczywistości. Wielka panika lat 2020-2022 pokazuje, że wszystkie cztery zostały zrealizowane z przewidywalnymi wynikami.