Lipiec 30, 2021


Zapytaj Allana: „Mój pracodawca chce, żebym dostał szczepionkę! Co ja robię?"

Istnieją miliony pracowników, którzy będą zastraszani do przyjmowania niezatwierdzonych zastrzyków terapii genowej, wielu na własną szkodę i obrażenia. Ten artykuł zawiera przydatne przemyślenia na temat przygotowania się i odpowiedzi. Należy również policzyć potencjalny koszt odporności; jeśli potulnie się podporządkujesz, to jesteś współwinny zapoczątkowania tyranii, a twoja wolność jest stracona.