29 października 2020 r.

Bank Światowy w pełni popiera wielki reset

Globalna elita przez dziesięciolecia ukrywała swoje plany za ekologicznymi ekstremistami, ale teraz w pełni ujawnili się jako mistrzowie architektury od samego początku. Bank Światowy, MFW i Bank Rozrachunków Międzynarodowych są w trakcie skoordynowanej próby zreformowania planety.


ONZ naciska na powszechną opiekę zdrowotną do walki z COVID-19

Aby pomóc światu lepiej radzić sobie z pandemiami, Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa do stworzenia systemu powszechnej opieki zdrowotnej, który obejmowałby wszystkie narody i byłby kontrolowany przez samą ONZ. Wszystko to w imię realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs), które ONZ stworzyła, aby zapoczątkować Zrównoważony Rozwój, czyli technokrację.