6 października 2020 r.


„Nowa normalność” życia po pandemii jest autorytarna

Technokracja nie jest życzliwa. Zaprzeczający i zatwardziali zostaną ukarani, zmuszeni i ukształtowani w celu uległości. Taka jest natura dyktatury naukowej, w której jest się posłusznym twierdzeniom technokratów, które mówi nauka. Ich nauka jest absolutna i nie można jej kwestionować.