10 września 2020 r.


Transhuman Dreams: AI „przywraca ludziom życie”

Większość „badań” transludzkich jest przeprowadzana w instytucjach akademickich finansowanych z pieniędzy podatników i dotacji fundacji. Cel: nieśmiertelność. Ponieważ technokracja dąży do przemiany społeczeństwa, transhumanizm dąży do przemiany człowieka.