1992 All Over Again: Agenda 2030 zagraża naszemu życiu

Dzięki uprzejmości Wikipedii
Udostępnij tę historię!

Gdyby to możliwe, wehikuł czasu wracał do 1992, aby odwiedzić „Szczyt Ziemi” Organizacji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w Brazylii wielokrotnie słyszeliśmy zdanie „Zrównoważone życie”, które wnikało w umysły narodów 178 i urzędników państwowych, w tym prezydenta George'a H. Busha. Celem „Szczytu Ziemi” było ostrzeżenie światowych przywódców, że Ziemia nie jest już w stanie utrzymać konsumpcyjnego apetytu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rozwiązaniem był plan „Zrównoważonego rozwoju”, który zostanie wdrożony na całym świecie.

George H. Bush nie tylko skupił się na retoryce czynnika strachu, ale także pochwalił Szczyt Ziemi, który wkrótce stał się znany jako Agenda ONZ 21. Następnie nasz rząd nawiązał współpracę z ONZ i rozpoczął cichy, starannie opracowany plan wdrożenia tego planu ONZ do wielu agencji naszego rządu we wszystkich stanach, i w ten sposób rozpoczął się najbardziej agresywny program w naszej historii. Agencje rządowe, takie jak EPA, zaczęły potajemnie wprowadzać nowe przepisy ustawowe i wykonawcze do naszego życia, wprowadzając zmiany, które wpływają na każdego obywatela.

Dziś, dwadzieścia trzy lata później, mandaty Agendy 21 są mocno zakorzenione, a jej macki można dostrzec na wszystkich szczeblach władzy. Agenda 21 została nawet wprowadzona do większości sal lekcyjnych w całej Ameryce, głównie z powodu liberalnych profesorów uniwersyteckich i kontrowersyjnej wspólnej podstawy programowej w klasach od K do 12.

Agenda 2030 zastępuje Agendę 21

Wydaje się, że promotorzy Agendy 21 odnieśli sukces, ponieważ widzimy różne aspekty wpływu w naszym życiu. Ale najwyraźniej ci, którzy mocno wspierają i sponsorują Agendę 21, mieli nadzieję na lepsze wyniki, rozczarowanie stało się oczywiste, gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych zorganizowała nowe masowe zgromadzenie członków w celu ponownego uruchomienia Agendy 21. W dniach 25-27 września 2015 r. Tysiące przywódców z na całym świecie spotkali się w Nowym Jorku, aby zaprezentować nowy plan piętnastoletni zatytułowany „Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development”. Pomimo zmiany nazwy, Agenda 2030 ma zasadniczo ten sam plan i cele, co Agenda 21. Sięga tylko głębiej, mając na celu zmianę planety zgodnie ze specyfikacjami ONZ. To Agenda 21 na sterydach!

Podczas gdy Agenda 21 skupiała się głównie na środowisku, Agenda 2030 obejmuje znacznie więcej i jest reklamowana jako „nowy uniwersalny program” dla ludzkości. Uważa się, że jest to altruistyczny plan, który przyniesie korzyści przyszłym pokoleniom. Rzeczywistość jest jednak taka, że ​​Agenda ONZ 2030 pozbawi jednostki większości wolności poprzez narzucone mandaty.

Obywatele amerykańscy muszą uświadomić sobie, że ONZ kwestionuje ich amerykańską suwerenność. Wolności zostały utracone od czasu, gdy nasz rząd przystąpił do ONZ Agenda 21 w 1992 r. Przyjęcie Agendy 2030 przez członków świata ONZ w piątek 26 września przyniesie dalszą erozję wolności, tak drogim Amerykanom. Wpływowi maklerzy władzy stojący za tym programem będą próbowali przekonać nas, że ich plan jest konieczny, aby ocalić planetę. Ostrzegam, efekt końcowy będzie taki, że planeta będzie zarządzana podobnie jak w Korei Północnej. Każdy aspekt naszego życia będzie podyktowany przez tych, którzy są nad nami.

Rząd jednego świata, aby ocalić Ziemię, wyeliminować ubóstwo i promować równość

Dlaczego nasi przywódcy wspierają te agendy ONZ? Weź pod uwagę, że są tacy, którzy na nich skorzystają. Będą finansować reklamy promujące ich plany, o czym informował Fox.com w maju tego roku. Obywatele zostali już zasypani ostrzeżeniami przed zmianami klimatycznymi, które wymagają radykalnego stylu życia niezbędnego do ratowania Ziemi, takiego jak mieszkanie w wieżowcach, a nie pojedyncze domy. Media nadają agendzie ONZ ogromny rozgłos, ale rzadko drukują informacje od czołowych naukowców, którzy kwestionują te twierdzenia.

Ostrzegamy, że promotorzy Agendy ONZ 2030 wkrótce opublikują subtelne, bardzo sprytne reklamy, które będą próbowały uformować lub zreformować nasze myślenie o kluczowych kwestiach Agendy 2030. Reklamy będą miały na celu manipulowanie naszym myśleniem i opiniami. Usłyszymy o planach zakończenia ubóstwa na świecie i stworzenia powszechnego pokoju. Przywódcy ONZ mają nadzieję, że zostaniesz zwabiony do przekazania wszystkich swoich praw i wolności dla dobra wszystkich, dlatego nie jesteśmy już związani naszą tradycyjną Konstytucją.

Dla tych Amerykanów, którzy kochają swój kraj, jest to sygnał ostrzegawczy. UN Sekretarz GeneralnyBan Ki-moon marzy o świecie pokoju i godności dla wszystkich, ale rzeczywistość jest daleka od tego pozornie altruistycznego ideału. Musimy alarmować, że Agenda 2030 gwarantuje przyszłość, w której wolność jednostki zostanie utracona na rzecz wszechpotężnego rządu Jednego Świata kontrolowanego przez tyrańskie mandaty. Musimy powstrzymać tych, którzy próbują zmienić nasz niesamowity rząd, który pozwolił Stanom Zjednoczonym rosnąć, prosperować i stać się obiektem zazdrości świata. Aby to osiągnąć, musimy być czujni i powstrzymać planowane zmiany zachodzące na wszystkich szczeblach władzy.

Plan działania na rzecz stworzenia „nowego porządku świata”

Artykuł Judi McLeod z września 26, artykuł 2015 wyjaśnia temat bardziej szczegółowo:

Podobnie jak w Agendzie 21, nowy piętnastoletni plan ONZ 2030 określa szczegółowo, w jaki sposób ONZ zamierza egzekwować swój program, na przykład: „Wszystkie kraje i wszystkie zainteresowane strony, działając we współpracy partnerskiej, będzie wdrożyć ten plan ”. Plik preambuła mówi dalej:

„Jesteśmy zdeterminowani, aby podjąć śmiałe i transformacyjne kroki, które są pilnie potrzebne, aby przenieść świat na zrównoważoną i odporną ścieżkę. Wyruszając w tę zbiorową podróż, obiecujemy, że nikt nie zostanie w tyle ”.

Z pewnością nie jesteśmy na tyle naiwni, by sądzić, że wszyscy byliby skłonni do poświęceń wymaganych w tej agendzie. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy nie ma dowodów na to, że obietnice i obietnice mogą zostać spełnione. Natura ludzka nie może zostać zmieniona przez agendę Narodów Zjednoczonych, sugerującą możliwość gwałtownej zmiany, która może bardziej przypominać taktykę, którą Stalin, Hitler i inni dyktatorzy używali, aby zmusić ludzi do poddania się.

ONZ nie wyjdzie otwarcie ogłosić Nowego Porządku Świata, ale zamiast tego odnosi się do „Zrównoważonego Rozwoju”, ponieważ termin ten brzmi o wiele mniej groźnie. Patrick Wood, ekonomista i autor „Rośnie technokracja: koń trojański globalnej transformacji, ”Pisze:

„Oczywiste jest, że ONZ i jej zwolennicy postrzegają zrównoważony rozwój jako coś więcej niż tylko drogę do czystszego środowiska. Widzą to jako narzędzie do tworzenia długo poszukiwanego nowego międzynarodowego ładu gospodarczego lub „Nowego Ładu Świata”.

Nowa książka Wooda śledzi ruch nowoczesnej technokracji od Zbigniewa Brzezińskiego, Davida Rockefellera; oraz Komisja Trójstronna na początku lat siedemdziesiątych. „Środowisko jest idealnym narzędziem dla elit do realizacji ich prawdziwych celów, ponieważ prawie każda możliwa forma ludzkiej działalności w jakiś sposób wpływa na środowisko. Ostatecznie mają nadzieję, że uda im się centralnie zaplanować i ściśle regulować praktycznie wszystko, co robimy, i powiedzą nam, że konieczne jest „uratowanie planety”.

Papież kupuje w agendzie ONZ 2030

Wydaje się nawet Papież Franciszek został pod wpływem tych, którzy sprzedają Agendę 2030, co skłoniło go do łagodnego, miłego przyjęcia retoryki ONZ dotyczącej zmian klimatycznych, a także do witania imigrantów. Takie cele brzmią cudownie i pożądane, ale praktyczni ludzie rozumieją również negatywne i możliwe katastrofalne skutki. Samolubni, głupi, ambitni i nikczemni źli zawsze będą wśród nas i często udaje im się znaleźć sposoby wykorzystania dobrych intencji. Jak bardzo słowa Papieża wpłyną na wiele milionów katolików na całym świecie? 

17-Point 2030 Agenda Niezbędna dla „Utopii”

Wszyscy powinni być świadomi siedemnaście punktów niebieskiego druku ONZ że zdaniem elity jest konieczne dla ich „utopii”. Wykorzystane zostaną te same oszustwa, które były sprzedawane ludziom od tysięcy lat, jak przypisuje Paul McGuire, współautor nowej książki zatytułowanej „Kodeks Babiloński: rozwiązywanie największej biblijnej tajemnicy czasów ostatecznych"

„W głębi każdego mężczyzny i kobiety tkwi pragnienie znacznie lepszego świata, świata bez wojny, chorób, śmierci i bólu. Nasz obecny świat jest okrutnym światem, w którym każde życie kończy się śmiercią. Od samego początku ludzkość próbowała wykorzystać naukę i technologię do stworzenia doskonałego świata, który niektórzy nazwaliby Utopią lub Rajem. Gdy rasa ludzka zaczęła się organizować, elity naukowe lub technokratyczne doszły do ​​władzy, obiecując masom, że mogą zbudować ten idealny świat. Starożytny Babilon reprezentował pierwszą historyczną próbę zbudowania raju na ziemi. ”

Mike Adams stwierdza w swoim artykule: „Dekodowana agenda ONZ 2030”, że plan ONZ jest planem globalnego zniewolenia ludzkości pod wpływem interesów korporacyjnych. The Dokument programu ONZ 2030 przedstawia nic mniej niż globalny rząd przejmuje każdy naród na świecie. Jak pisze Adams:

„Cele” tego dokumentu są niczym innym jak słowami kodowymi dla faszystowskiego programu rządu korporacyjnego, który uwięzi ludzkość w niszczycielskim cyklu ubóstwa, wzbogacając jednocześnie najpotężniejsze globalistyczne korporacje na świecie, takie jak Monsanto i DuPont. Nigdzie dokument ONZ nie stwierdza [w swoim dobrym języku], że „osiągnięcie ludzkiej wolności” jest jednym z jego celów, ani nie wyjaśnia, w jaki sposób cele te mają zostać osiągnięte. Zamiast tego 17 punktów agendy ONZ ma zostać osiągnięte poprzez scentralizowaną kontrolę rządu i totalitarne mandaty, które są ściśle powiązane z komunizmem ”.

Ze względu na zwięzłość poniżej odnotowano tylko dwa pierwsze z siedemnastu tłumaczeń agendy 2030 Adamsa.  Zobacz wszystkie 17 tutaj:

Cel 1: Zakończ ubóstwo we wszystkich formach wszędzie.

Tłumaczenie: Umieść wszystkich na zasiłkach rządowych, bonów żywnościowych, subwencji mieszkaniowych i ulotek, które czynią ich niewolnikami globalnego rządu. Nigdy nie należy pozwalać ludziom na zwiększenie mobilności, aby mogli sobie pomóc. Zamiast tego naucz masową wiktymizację i posłuszeństwo rządowi, który co miesiąc zapewnia pieniądze na „podstawowe” pieniądze na podstawowe potrzeby, takie jak żywność i lekarstwa. Nazwij to „likwidacją ubóstwa”.

Cel 2: Położyć kres głodowi, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.

Tłumaczenie: Zaatakuj całą planetę za pomocą GMO i opatentowanych nasion Monsanto, jednocześnie zwiększając użycie zabójczych herbicydów pod fałszywym twierdzeniem o „zwiększonej wydajności” upraw spożywczych. Inżynieruj rośliny zmodyfikowane genetycznie, aby zwiększyć poziom określonych chemikaliów witaminowych, nie mając pojęcia o długoterminowych konsekwencjach zanieczyszczenia genetycznego lub eksperymentach genetycznych między gatunkami przeprowadzanych otwarcie w delikatnym ekosystemie.

Zaangażowanie obywateli niezbędne w walce z wkroczeniem ONZ do suwerenności Stanów Zjednoczonych

Ameryka jest najwspanialszym krajem na świecie, ale jeśli chcemy ją zachować, musimy wybrać bystre, konserwatywne, uczciwe i moralne osoby, które będą nas reprezentować. Nasz kraj nie powinien pozwalać ONZ na tworzenie naszych praw lub dyktowanie nam życia.

Ludzie zaczynają rozumieć potrzebę zaprzestania wybierania „długoletnich kandydatów do ustanowienia”, którzy są bardziej zainteresowani ochroną swoich źródeł pieniędzy i kariery politycznej, niż ludzie, których przysięgali służyć i chronić.

Nie ma wątpliwości, że wybory w 2016 roku należą do najważniejszych w historii naszego narodu. Musimy zachęcać wszystkich, których znamy, do mądrego głosowania, dostarczając im przekonujących faktów do rozważenia. Z pewnością Agenda 2030 musi zostać ujawniona, a każdy kandydat poproszony o wyjaśnienie swojej opinii na temat naruszenia przez ONZ suwerenności Stanów Zjednoczonych.

Przeczytaj oryginalną historię tutaj…

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

5 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
PROFESOR PETER BAGNOLO

Dziękuję za artykuł, piszę o tym od 1974 roku, wszyscy odrzucili całą ideę tajnych stowarzyszeń próbujących wyludnić planetę o 90%. W Europie między 1920 a 1945 rokiem było wiele tego, co robił HITLER, a większość wciąż pozostaje w ciemności. Na całym świecie wkrada się ludobójstwo, a wśród tych, którzy potajemnie go teraz kierują, jest Obama i Bush, wraz z większością dyrektorów generalnych. Niedaleko za nimi jest H. Clinton.

Meighen Russell

Jeśli celem jest zubożenie nas wszystkich, jak wielkie korporacje przetrwają, jeśli nie będziemy mogli kupować ich produktów?