Światowe Forum Urbanistyczne chce, aby miasta wprowadziły agendę 2030

Światowe Forum Miast
Udostępnij tę historię!
image_pdfimage_print
Główny plan dla wszystkich miast na całym świecie, w tym także w Stanach Zjednoczonych, jest ujęty w agendzie ONZ do roku 2030, która oficjalnie stwierdza, że ​​celem jest przekształcenie świata w zrównoważony rozwój, czyli Technokracja. ⁃ Edytor TN

Uczestnicy dziesiątej sesji Światowego Forum Urbanistycznego (WUF10) rozpakowali temat „Miasta możliwości: łączenie kultury i innowacji”.

Prelegenci nadali ton forum, które odbyło się w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) w dniach 8–13 lutego 2020 r. Falah Mohammad Al Ahbabi, przewodniczący Departamentu Gmin i Transportu w Abu Zabi, wskazał na masową migrację i postęp technologiczny jako dwa trendy wymagające „nowego zrozumienia lokalizacji”, w tym bezpieczeństwa, integracji i spójności społecznej. Sekretarz generalny ONZ António Guterres powiedział za pośrednictwem wideo, że urbanizacja nadal cechuje się wysokim poziomem nierówności, i wezwał wszystkie zainteresowane strony, w tym samorządy lokalne, do współpracy z ONZ w celu rozwiązania sytuacji kryzysowej.

Ashraf Ghani, prezydent Afganistanu, powiedział, że kultury organizacyjne w „wspólnotach wiedzy” stanowią znaczące ograniczenie, sugerując, że kilka organizacji międzynarodowych „wciąż odzwierciedla inny świat”. Premier Fidżi Frank Bainimarama podkreślił potrzebę uczynienia życia miejskiego synonimem zrównoważonego rozwoju. Dyrektor wykonawczy ONZ-Habitat Maimunah Mohd Sharif zauważył, że „SDG 11 to miejsce, w którym wszystkie SDG się łączą” i wezwał do przekształcenia urbanizacji w pozytywny wkład netto w życie na Ziemi.

Ponad 18,000 XNUMX uczestników zgłosiło się na forum, które rozpoczęło się od pięciu spotkań zgromadzeń grup wyborczych ONZ (UN-Habitat), które wniosły wkład w proces Habitat III, a mianowicie kobiet, młodzieży, oddolnych i Światowego Zgromadzenia Lokalnego i samorząd regionalny.

Wśród inicjatyw zapoczątkowanych i omawianych podczas WUF10 było uruchomienie przez ONZ-Habitat „SDG Project Assessment Tool: innowacyjnego narzędzia dla integracyjnych, zrównoważonych i skutecznych projektów miejskich”, a także „RISE UP: prężne osiedla dla ubogich miast”, które stara się zmobilizować i koordynować zakrojone na szeroką skalę inwestycje w przystosowanie się do zmiany klimatu i odporność na biedę miejską. Penny Abeywardena, burmistrz Biura Spraw Międzynarodowych, Nowy Jork, USA, wezwała władze lokalne i regionalne do podpisania dobrowolnej deklaracji przeglądu lokalnego, zauważając, że 20 nowych miast już to zrobiło na WUF10.

Przykłady z krajów i społeczności lokalnych omówione podczas WUF10 obejmowały:

  • program w gminie Mogadiszu, Somalia, mający na celu zapoznanie młodzieży z krajami przedkonfliktowymi;
  • wykorzystanie sportu jako krytycznej przestrzeni dla „spotkań i resocjalizacji”, a miasto Medellín w Kolumbii poinformowało, że udało mu się zmniejszyć handel narkotykami i ich używanie przez zaangażowanie społeczności sportowych;
  • Doświadczenie Senegalu w stosowaniu podatków przemysłowych do subsydiowania programów mieszkaniowych i tworzeniu specjalnych funduszy mieszkaniowych;
  • Jordański model dystrybucji gruntów i domów po przystępnych cenach;
  • praca Bear Clan Patrol Inc. z Winnipeg w Kanadzie, która opiera się na tradycyjnych rolach klanów w celu wspierania bezpieczeństwa i odbudowy kultury dla rdzennych społeczności w mieście; i
  • przykłady zaangażowania młodzieży w wielu krajach, w tym prezentacja Martina Lucasa Sortlanda Eicka, norweskiego delegata młodzieży, na temat jego starań, by młodzież „wzięła na siebie rzeczywistą odpowiedzialność” za wdrożenie SDG w swoim kraju.

Na zakończenie WUF10 delegaci przyjęli Deklarowane Działania z Abu Zabi, główny dokument końcowy spotkania. Dokument przedstawia perspektywy uczestników na związek między kulturą, innowacjami i rozwojem miast. W zadeklarowanych działaniach uczestnicy podkreślają, że: kultura ma fundamentalne znaczenie dla tożsamości i dziedzictwa oraz jest integralną częścią rozwiązania problemów urbanizacji; miasta są inkubatorami postępu społecznego, gospodarczego, środowiskowego, politycznego i kulturalnego; powiązanie danych, innowacji i postępów w nauce i technologii z polityką ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia nowej agendy miejskiej na 2015 r. (NUA) i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju; ponadto z zadowoleniem przyjmuje się dalsze działania i zobowiązania podmiotów na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym w celu wsparcia NUA i Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

W końcowych uwagach przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO ONZ) Tijjani Muhammad-Bande pochwalił WUF10 za jedno z pierwszych wydarzeń Dekady Działania ONZ. Opisał kulturę i innowacje jako kluczowe dla promowania spójnych społecznie, pokojowych i odpornych społeczeństw, zauważając, że kultura odgrywa kluczową rolę w promowaniu praw człowieka i pokojowego współistnienia. Opisał NUA jako jeden z najważniejszych planów osiągnięcia zrównoważonych miast i wezwał do innowacji, aby stały się bardziej odporne na zmiany klimatu i lepiej przygotowane do odzyskiwania po katastrofie i zmniejszania ryzyka.

Przeczytaj całą historię tutaj…

Dołącz do naszej listy e-mailowej!


Zapisz się
Powiadamiaj o
gość
1 Komentarz
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze