Powiązania między różnorodnością biologiczną a wdrażaniem agendy 2030

mapa różnorodności biologicznej
Udostępnij tę historię!

Globalna ocena różnorodności biologicznej (UNEP, 1995) jest najbardziej drakońską listą ograniczeń, jaką kiedykolwiek stworzono, i nadal jest głównym przedmiotem wszystkich programów ONZ, w tym agendy 2030 i nowej agendy miejskiej.  Edytor TN

Seria ostatnio wydanych publikacji zwraca uwagę na wkład różnorodności biologicznej w realizację Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (Agenda 2030), dodatkowo podkreślając potencjał krajowych strategii i planów działania na rzecz różnorodności biologicznej (NBSAP) oraz synergię między konwencjami związanymi z różnorodnością biologiczną w celu usprawnienia wdrażania celów zrównoważonego rozwoju (SDG) i celów Aichi.

Zatytułowany „Różnorodność biologiczna i agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, streszczenie polityki opublikowane przez środowisko ONZ, Konwencję o różnorodności biologicznej (CBD), Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Bank Światowy i Program Rozwoju ONZ ( UNDP), zawiera ilustrujące przykłady tego, w jaki sposób różnorodność biologiczna może odgrywać istotną rolę w wysiłkach zmierzających do osiągnięcia programu 2030 i jego celów zrównoważonego rozwoju. Przedstawia mapowanie powiązań między celami SDG a planem strategicznym na rzecz różnorodności biologicznej 2011-2020 i jej celami różnorodności biologicznej Aichi 20. Publikacji, której celem jest pomoc decydentom i specjalistom ds. Rozwoju, towarzyszy nota techniczna zawierająca szczegółowe informacje na temat powiązań między różnorodnością biologiczną a każdym z celów zrównoważonego rozwoju. [Krótki opis polityki] [Uwaga techniczna]

Dwie inne publikacje podkreślają rolę NBSAP we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju. Raport opublikowany przez UNDP i norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zatytułowany „Krajowe strategie i plany działania na rzecz różnorodności biologicznej: naturalne katalizatory przyspieszenia działań na rzecz celów zrównoważonego rozwoju” bada związek między NBSAP a celami zrównoważonego rozwoju. Raport proponuje dwuczęściową taksonomię opisującą więcej niż działania 6,000 z krajów 60 znalezione w NBSAP. Celem analizy jest systematyczne zrozumienie zakresu i głębokości działań proponowanych we wszystkich NBSAP i zaproponowanie wspólnych ram analizy w celu zrozumienia ich związku z celami zrównoważonego rozwoju. Pokazuje, że wpływ działań NBSAP wykracza daleko poza SDG 14 (Życie pod wodą) i SDG 15 (Życie na lądzie), ilustrując, w jaki sposób jedno działanie może przyczynić się do wielu celów. Działania uwzględnione we wszystkich NBSAP, jeżeli zostaną wdrożone, katalizowałyby między innymi postępy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w kraju, bezpieczeństwa wody, źródeł utrzymania, wzrostu gospodarczego, zmniejszenia ryzyka klęsk żywiołowych, zdrowia, płci i odporności na zmianę klimatu. Zalecenia zawarte na końcu raportu podkreślają potencjalną potrzebę ukierunkowanego wsparcia dla krajów we wdrażaniu kluczowych obszarów tematycznych. [Publikacja: Krajowe strategie i plany działania na rzecz różnorodności biologicznej: naturalne katalizatory przyspieszające działanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju]

Przeczytaj całą historię tutaj…

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

0 Komentarze
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze